Riskfull surgery at her back

Riskfull surgery at her back
ton burer

My girlfriend needs surgery on her back a risky operation, a vertebra is broken, can become dangerous

 

Mijn vriendin in Roemenie heeft een operatie nodig aan haar rug,omdat er een wervel gebroken is en een zenuw klem zit.

Echter deze operatie wordt niet helemaal vergoed en ben ik genoodzaakt via crowdfunding geld inte zamelen.Ze willen niet opereren als erniet betaald kan worden,hoe urgent het ook is,dat is de situatie in Roemenië,de  gezondheidszorg

staat op een erg laag peil,de rijken krijgen alle zorg in privé klinieken,de armen en andere mensen moeten het doen met minimale zorg.Als je ook in de ziekenhuizen kijkt daar,zie je hoe het verwaarloosd is en dat ze minimale bezetting hebben.Iedereen is vanuit de Staat verzekert maar je moet vaak bijbetalen wat niet iedereen kan.Doktoren worden wel goed opgeleidt.De universiteiten staan in een hoog aanzien dat zelfs buitenlanders vanuit het westen zich daar laten opleiden omdat het goedkoper is.

Maar de doktoren uit Roemenië trekken massaal naar het buitenland omdat ze daar beter verdienen.

Mogelijk dat U haar willen helpen 

Bijvoorbaat dank!

 

Prietena mea din România are nevoie de o operație la spate, pentru că o vertebră este ruptă și un nerv este prins. Totuși, această operațiune nu este rambursată integral și sunt nevoit să încasez bani prin crowdfunding.Nu vor să opereze dacă nu poate fi plătită, oricât de urgentă este, așa este situația în România, sănătatea. este la un nivel foarte scăzut, bogații primesc toată îngrijirea în clinicile private, săracii și alți oameni trebuie să se descurce cu îngrijire minimă.Dacă te uiți și în spitalele de acolo vezi cât de neglijat este și au personal minim. .Toată lumea este asigurată de stat, dar de multe ori trebuie să plătești ceea ce nu își permite toată lumea.Medicii sunt bine educați.Universitățile sunt foarte apreciate că până și străinii din vest sunt pregătiți acolo pentru că este mai ieftin. Dar medicii din România pleacă în masă în străinătate pentru că acolo câștigă mai bine. Poate vrei să o ajuți Mulțumesc anticipat!

My friend in Romania needs an operation on her back, because a vertebra is broken and a nerve is trapped. However, this operation is not fully reimbursed and I am forced to collect money through crowdfunding. They do not want to operate if it cannot be paid for, however urgent it is, that is the situation in Romania, health care is at a very low level, the rich get all the care in private clinics, the poor and other people have to make do with minimal care. If you also look in the hospitals there, you see how neglected it is and they have minimal staffing. Everyone is insured by the State, but you often have to pay what not everyone can afford. Doctors are well educated. The universities are highly regarded that even foreigners from the west are trained there because it is cheaper. But the doctors from Romania go abroad en masse because they earn better there. You may want to help her 

Thanks in advance

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 10-10-2022 gestart
885x bekeken

Actie georganiseerd door:

ton burer

ton burer

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 10-10-2022 gestart
885x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden