Saving Grace

Saving Grace

Lees het hele verhaal in de uitgebreide beschrijving. Lisez toute l’histoire dans la description détaillée.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

De ene pech na de andere.. ik denk dat iedereen dit gevoel wel al heeft gehad en ik ben er zeker van dat iedereen zijn uitdagingen heeft.

Maar…

Mijn ouders zoeken altijd zelf naar oplossingen, hebben altijd verantwoordelijkheid genomen voor elke uitdaging dat op hun pad kwam.

 

En nu… weeral… en stom accident…

Lady Grace, een merrietje van 3 jaar, veulentje van onze geliefde Smart Lady, is blijven hangen met haar voorbeen in de drinkbak in de stal. Een stom accident.

We zijn naar Equitom Namur gereden voor een correcte diagnose.

Verdict en enige optie: P3 gebroken. Er is een goede prognose, maar ze moet naar Equitom Lummen. Daar zouden ze haar opereren met behulp van de ct scan. De breuk zal gestabiliseerd worden met vijzen, ze kan na 2 dagen naar huis en kan ze 3-4 maanden revalideren bij mij en Jelle.

Kostenplaatje: €7000

Dan sta je voor de keuze: je liefde voor je paard of het financiële plaatje?
 

Mijn ouders ondersteunen altijd iedereen, vangen paarden op, gewoon om goed te doen en boeten enorm in op hun eigen leven om de dieren alles te geven wat ze nodig hebben. De mensen die mijn ouders kennen, weten wat ik bedoel. Mensen met een goede inborst en het hart op de juiste plaats.

 

Ik neem dan ook nu het initiatief om deze oproep te doen en jullie hulp te vragen.

Elke bijdrage wordt enorm hard geapprecieerd, ik kan op deze moment niet zeggen wat we kunnen doen om jullie te bedanken, maar ik ben er zeker van dat we met een fantastisch idee gaan afkomen.

Une malchance après l'autre... Je pense que tout le monde a eu ce sentiment et je suis sûr que tout le monde a ses défis.

Mais…

Mes parents recherchent toujours eux-mêmes des solutions et ont toujours assumé la responsabilité de chaque défi qui se présentait à eux.

Et maintenant… encore… un stupide accident… Lady Grace, une jument de 3 ans, poulain de notre bien-aimée Smart Lady, s'est retrouvée coincée avec sa jambe antérieure dans l'abreuvoir de son box. Un stupide accident. 
 

Nous nous sommes rendus à Equitom Namur pour un diagnostic correct.

Verdict et seule option : P3 cassé. Le pronostic est bon, mais elle doit se rendre à Equitom Lummen. Là, ils l'opéreraient à l'aide du scanner. La fracture sera stabilisée avec des vis, elle pourra rentrer chez nous après 2 jours et pourra récupérer chez moi et Jelle pendant 3-4 mois. 
Coût : 7 000 €

Vous êtes alors confronté à un choix : votre amour pour votre cheval ou votre situation financière ?

Mes parents soutiennent toujours tout le monde, s'occupent des chevaux, juste pour faire le bien et sacrifient énormément leur propre vie pour donner aux animaux tout ce dont ils ont besoin. Les gens qui connaissent mes parents savent ce que je veux dire. Des gens avec un bon fond et le cœur à la bonne place. 
 

Je prends maintenant l'initiative de lancer cet appel et de demander votre aide. Chaque contribution est grandement appréciée, je ne peux pas dire pour le moment ce que nous pouvons faire pour vous remercier, mais je suis sûr que nous trouverons une idée fantastique plus tard. 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 07-05-2024 gestart
1762x bekeken

Actie georganiseerd door:

Joyce Timmermans

Joyce Timmermans

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 07-05-2024 gestart
1762x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog