Steun Flowingmoves

Steun Flowingmoves
Nina Plantefeve

Kinderen in hun Kracht door Dans!

 

Lieve mooie vrienden🤍

 

Ik heb helaas te horen gekregen dat mijn subsidie voor mijn komende project niet is goedgekeurd.

We hebben in het verleden al prachtige voorstellingen mogen maken en ik wil dit heel erg graag verderzetten! Jammer genoeg komen er kosten bij kijken die ik niet alleen kan dragen.
Dit houdt in: technieker, kostuums voor de kinderen, muzikante, en bovenal een veilige ruimte voor de kinderen zelf.

Hierbij vraag ik graag wat hulp van anderen om mee mijn projecten te blijven steunen zodat wij op 10 november onze première kunnen laten doorgaan! We zijn al hard aan het werken en repeteren en kunnen niet wachten het resultaat te laten zien!

 

Elke kleine gunst is zo dankbaar en welkom 🤍

 

Ook nieuwe makers hebben recht om op grote podia te staan! Blijf kunst steunen en nieuw talent!

 

Veel liefs en warmte van

Het hele flowingmoves team🤍🤍🤍

Flowingmoves is een betoverend dansproject dat kinderen de kans geeft om hun creativiteit te uiten en hun talenten te laten zien. We hebben een crowdfundingcampagne opgezet om geld in te zamelen voor toekomstige dansprojecten en om de continuïteit van ons werk met kinderen te waarborgen.

Het unieke aan Flowingmoves is de vrijheid die we de kinderen geven. Ze hebben de mogelijkheid om zelf choreografieën te creëren en op te treden op een professioneel danspodium. Dit empowermentproces helpt hen groeien, bouwt zelfvertrouwen op en stimuleert hun creatieve expressie.

Om onze visie te realiseren, hebben we jouw steun nodig. De opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt voor verschillende aspecten van de voorstelling, zoals theaterhuur, kostuums, lichtontwerp en geluidstechnici. Daarnaast willen we samenwerken met getalenteerde muzikanten en componisten om originele muziek te creëren die de performances versterkt.

Belangrijk is ook de veiligheid van de kinderen. We zullen zorgen voor uitgebreide verzekeringen, zodat zowel de kinderen als hun families met een gerust hart kunnen deelnemen aan het project.

Flowingmoves is van grote betekenis omdat het kinderen de ruimte biedt om hun talent te ontwikkelen en hun harde werk te delen met een groter publiek. Door bij te dragen aan onze crowdfundingcampagne draag je direct bij aan het succes van het project en help je deze getalenteerde jonge dansers te ondersteunen.

Laten we samen een wereld creëren waarin kinderen worden aangemoedigd om te groeien, hun creativiteit te omarmen en hun stem te laten horen. Bezoek onze crowdfundingpagina en maak een verschil door een donatie te doen en onze campagne te delen met anderen die ook geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van dit prachtige project.

Bedankt voor jouw vrijgevigheid en geloof in de kracht van de kunsten. Samen kunnen we Flowingmoves tot een onvergetelijke ervaring maken voor deze jonge dansers en hen de erkenning geven die ze verdienen.

_________________________

Dear beautiful friends 🤍

Unfortunately, I've received news that my funding for my upcoming project has not been approved.

In the past, we've been able to create wonderful performances, and I really want to continue this! Sadly, there are costs involved that I cannot bear alone. This includes: a technician, costumes for the children, a musician, and above all, a safe space for the children themselves.

Therefore, I would like to ask for some help from others to continue supporting my projects so that we can hold our premiere on November 10th 2024! We are already working hard and rehearsing, and we can't wait to show the result!

Every little favor is so appreciated and welcome 🤍

New creators also have the right to stand on big stages! Keep supporting art and new talent!

Lots of love and warmth from

The entire Flowingmoves team 🤍🤍🤍

Flowingmoves is an enchanting dance project that gives children the opportunity to express their creativity and showcase their talents. We have launched a crowdfunding campaign to raise money for future dance projects and to ensure the continuity of our work with children.

What makes Flowingmoves unique is the freedom we give to the children. They have the opportunity to create their own choreographies and perform on a professional dance stage. This empowerment process helps them grow, builds confidence, and encourages their creative expression.

To realize our vision, we need your support. The funds raised will be used for various aspects of the production, such as theater rental, costumes, lighting design, and sound technicians. Additionally, we want to collaborate with talented musicians and composers to create original music that enhances the performances.

The safety of the children is also important. We will provide comprehensive insurance so that both the children and their families can participate in the project with peace of mind.

Flowingmoves is of great significance because it provides children with the space to develop their talents and share their hard work with a larger audience. By contributing to our crowdfunding campaign, you are directly contributing to the success of the project and helping support these talented young dancers.

Let's create a world together where children are encouraged to grow, embrace their creativity, and let their voices be heard. Visit our crowdfunding page and make a difference by donating and sharing our campaign with others who are also interested in supporting this beautiful project.

Thank you for your generosity and belief in the power of the arts. Together, we can make Flowingmoves an unforgettable experience for these young dancers and give them the recognition they deserve.

https://www.flowingmoves.com

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 11-08-2023 gestart
594x bekeken

Actie georganiseerd door:

Nina Plantefeve

Nina Plantefeve

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 11-08-2023 gestart
594x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog