Klantenservice

Veel gestelde vragen

Algemeen

Donateurs

 • Nee, donateurs hoeven zich niet te registreren en kunnen zelfs anoniem doneren indien zij dat wensen. Zij kunnen zelf kiezen of zij zich willen registreren. Voordeel van een registratie is dat zij dan zelf ook een actie kunnen opzetten of zich als collectant voor een bestaande actie kunnen aanmelden.

 • Ja, deze is €5,-. 

 • Nee, er zijn geen kosten voor donateurs. Ook vragen wij geen vrijwillige bijdrage aan donateurs.

 • Ja. Wij werken samen met mollie, één van de grootste en bekendste betaalservice providers van de Benelux. mollie voldoet aan alle regelgeving en is in het bezit van de nodige vergunningen. Je donatie wordt afgewikkeld via mollie en is veilig en gegarandeerd. 

Collectanten

 • Ja, een collectant kan zich eenvoudig aanmelden op de actiepagina, een collectanten account aanmaken en zijn gepersonaliseerde actiepagina delen met zijn eigen netwerk.

 • Ja, je kan altijd weer stoppen. Ga naar je dashboard. Daar zie je de actie(s) waarvoor je collecteert. Links onder bij de actie zie je een klein grijs vlakje met een instellingen icon (wieltje). Klik daarop en kies ‘Stop met collecteren’.

 • Nee. Als collectant heb je niets met de geldstromen te maken. Alle door jou gecollecteerde donaties komen direct op het account van de actie beheerder. Dus geen romp slomp met geld moeten overmaken! 

 • Je wordt collectant door óf jezelf aan te melden bij een actie (klik op de Wordt Collectant knop op de actie pagina) óf dat je een uitnodiging hiervoor krijgt van de actie beheerder.

Belasting

 • Nederland

  Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Controleer wel even of de instelling inderdaad een ANBI is. Dat kan met het 'Programma ANBI' die te vinden is op deze website van de belastingdienst. Kijk verder op Belastingdienst Gift Aftrekken voor meer informatie.

   

  België

  Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan 60% van het gedoneerd bedrag als belastingvermindering worden opgevoerd door de schenker. Voor meer informatie ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën - Giften 

 • Nederland

   

  Dan mag u alleen periodieke giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Een periodieke gift? Wat is dat? Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet: 

   

  - U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. 

  - U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

  - U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de periodieke gift te mogen aftrekken. 

   

  Kijk op Belastingdienst Gift Aftrekken voor meer informatie.

   

  België

  Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan 60% van het gedoneerd bedrag als belastingvermindering worden opgevoerd door de schenker. Voor meer informatie ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën - Giften 

 •  

  Nederland

  Iedereen mag een donatie/gift ontvangen zonder daarvan opgave/aangifte te hoeven doen aan de belastingdienst mits het donatie bedrag niet hoger is dan € 3.244 (2021). Dit bedrag geldt per donateur per jaar. Dat betekent dat u van verschillende personen - per donateur - tot maximaal € 3.244 per jaar belastingvrij mag ontvangen. Zie: Belastingdienst Schenkbelasting voor meer informatie.

  Let op: de termen schenking, donatie en gift worden veel door elkaar gebruikt. Ze zijn allemaal hetzelfde.

   

  België

  Een onrechtstreekse schenking per overschrijving is een zuiver bancaire transactie waarbij de schenker geld van zijn bankrekening rechtstreeks overschrijft naar de bankrekening van de begunstigde. Voor schenkingen per overschrijving geldt geen registratieverplichting en moet dus geen schenkingsrecht betaald worden.. 

  Meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/schenkingen/

 • Een gift/donatie is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie tegenover. Omdat u geen tegenprestatie levert voor een gift/donatie/schenking, hoeft u geen btw te betalen over giften/donaties.

 • Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Dit geldt voor zowel de platformkosten (5%) alsook de transactiekosten.

   

  Indien je gebruik maakt van een eigen mollie account dan worden de transactiekosten direct vanuit mollie gerekend, zonder tussenkomst van Steunactie. De tarieven van Mollie zijn exclusief 21% BTW. Klik hier voor de tarieven van mollie.

   

  Let op: Bedrijven die in Nederland zijn gevestigd betalen 21% BTW over de transactiekosten van mollie. Bedrijven buiten Nederland betalen de transactiekosten zonder BTW. De transactiekosten zijn in dat geval intracommunautair. De BTW is verlegd naar de ontvanger.

Kosten & Betalingen

 • Steunactie begrijpt dat je tegen zo min mogelijk kosten je actie wilt uitvoeren. Daarom is Steunactie één van de goedkoopste donatie platformen in Nederland en België en wordt een zo laag mogelijk bedrag ingehouden dat nodig is om het platform te laten draaien en de transactiekosten te betalen. Het opzetten en starten van een actie is geheel gratis. Kosten worden alleen in rekening gebracht bij geslaagde donaties. Dus no cure no pay.

   

  Platformkosten

  Steunactie rekent een vergoeding van 5% over geslaagde donaties om het platform te kunnen onderhouden, verder te ontwikkelen en te beveiligen. Dit tarief is inclusief 21% BTW. Minimum donatie bedraagt €5,-.

   

  Transactiekosten

  De transactiekosten zijn €0,50 inclusief BTW per donatie. Dit bedrag dekt de kosten van het ontvangen en verwerken (via mollie), beheren en het wekelijks uitbetalen van de donaties. 

   

  In het geval je een eigen mollie account (alleen zakelijke gebruikers) hebt gekoppeld aan jouw actie-(s) dan gelden de tarieven van mollie. Deze transactiekosten worden direct in rekening gebracht door mollie. Tarieven van mollie zijn per geslaagde transactie en exclusief BTW. Volledige tarievenlijst 

   

  Platform- en transactiekosten worden ingehouden op het uit te keren bedrag. Je hebt altijd inzicht in de donaties en transacties via het dashboard in je account.

   

  Wij vragen geen bijdrage aan donateurs!


 • Heb je een bankrekening gekoppeld aan jouw actie? Dan bieden wij de volgende betaalmethoden voor jouw donateurs: voor Nederland iDEAL en voor België Bancontact. Daarnaast kunnen donateurs via een bankoverschrijving/bank transfer (SEPA) betalen vanuit alle landen van Europa. 

   

  Heb je een eigen mollie account gekoppeld aan jouw actie (alleen voor zakelijke gebruikers)? Dan mag je zelf bepalen welke betaalmethoden je gaat inzetten voor je donateurs. Klik hier voor de opties en de daarbij behorende transactiekosten. 

   

  De kosten van credit card en PayPal zijn dusdanig hoog dat wij ervoor kiezen deze betaalmethoden niet te bieden.

   

  Mocht er van buiten Europa gedoneerd willen worden kan dat door een bank overschrijving naar:

  NL58INGB0009093017

  BIC/SWIFT: INGBNL2A

  ten name van Sponsor Europe 

  Onder vermelding van de titel van de Actie, de naam van de donateur en eventueel een bericht. 

  Wij zorgen dat het bedrag uit naam van de donateur aan de actie wordt geschonken en bij wordt bijgeschreven in de lijst met donaties. 

  English:

  If you would like to make a donation from outside of Europe you can transfer your donation directly to our bank account and we will deposit the donation to the fundraiser under your name. You can transfer to:  

  NL58INGB0009093017

  BIC/SWIFT: INGBNL2A

  name on the account: Sponsor Europe

  Please state your name, the title of the fundraiser and optionally a message you would like to make with your donation with your bank transfer. You can also notify us at info@steunactie.nl

 • Ja. Naast het standaard open donatie bedrag die donateurs zelf kunnen kiezen, is het mogelijk suggestie donatie bedragen toe te voegen met een omschrijving. Zo kunnen donateurs gerichter doneren voor iets concreets i.p.v. een algemene bijdrage aan de gehele actie. Je kan tot maximaal 5 suggestie donatie bedragen instellen. Je hoeft ze niet alle 5 te gebruiken. Er zal altijd ook een open donatie mogelijk zijn waarbij de donateur zelf bepaalt hoeveel hij/zij zal doneren.

 • De veiligheid van de betalingen is gewaarborgd doordat wij samenwerken met mollie, een van de bekendste payment service providers (PSP) van Europa. mollie bezit een PSD2 vergunning afgegeven door De Nederlandse Bank. PSD2 is een afkorting voor de Engelse term Payment Services Directives 2. Bovendien voldoen alle betaalmethode aan de richtlijnen van SCA. Voor meer informatie kijk hier.  

 • Je voegt je bankrekening (particulier of zakelijk) toe vanuit de Bankrekeningen tab in je dashboard en koppelt deze aan je actie(s).

   

  Donateurs betalen veilig via mollie. Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - komen direct terecht op je account bij Steunactie en zijn meteen zichtbaar in je dashboard. Uitbetaling van de donaties vinden plaats één keer per week op dinsdag. Meestal staat het geld de volgende dag op je rekening.

   

  Voor zakelijke gebruikers is het ook mogelijk om een eigen mollie account aan te maken óf een bestaande mollie account te koppelen. Zakelijke gebruikers dienen wel in het bezit te zijn van een zakelijke bankrekening en een KvK-nummer (Nederland) of een Ondernemingsnummer (België). 

   

  Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - worden bijgeschreven op je zakelijke bankrekening vanuit jouw eigen mollie account zonder tussenkomst van Steunactie. Je kan de uitbetaal frequentie zelf bepalen in je mollie account. 

 • Wij betalen wekelijks uit; iedere dinsdag. Het geld staat op je rekening 1-3 werkdagen later op je rekening.  

 • Ja, natuurlijk. Wij betalen altijd wekelijks uit. Het instellen van een doelbedrag en/of het halen van een ingestelde doelbedrag heeft geen invloed op de wekelijkse uitbetaling.

Eigen mollie account

 • Dit heeft met de wetgeving te maken. Alleen organisaties, groepen, stichtingen die zowel een KvK nummer hebben (Nederland) of een Onderneminsgnummer (België) en die ook een zakelijke bankrekening hebben kunnen hier gebruik van maken. 

 • Je voegt je bankrekening (particulier of zakelijk) toe vanuit de Bankrekeningen tab in je dashboard en koppelt deze aan je actie(s).

   

  Donateurs betalen veilig via mollie. Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - komen direct terecht op je account bij Steunactie en zijn meteen zichtbaar in je dashboard. Uitbetaling van de donaties vinden plaats één keer per week op dinsdag. Meestal staat het geld de volgende dag op je rekening.

   

  Voor zakelijke gebruikers is het ook mogelijk om een eigen mollie account aan te maken óf een bestaande mollie account te koppelen. Zakelijke gebruikers dienen wel in het bezit te zijn van een zakelijke bankrekening en een KvK-nummer (Nederland) of een Ondernemingsnummer (België). 

   

  Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - worden bijgeschreven op je zakelijke bankrekening vanuit jouw eigen mollie account zonder tussenkomst van Steunactie. Je kan de uitbetaal frequentie zelf bepalen in je mollie account.  

 • Als je naar Bankrekening gaat in je Dashboard krijg je de mogelijkheid om óf een bankrekening óf een mollie account in te stellen en te koppelen aan jouw actie(-s). 

   

  Kies je voor het koppelen van een bankrekening? Dan is enkel je IBAN en de naam op de bankrekening benodigd.

   

  Kies je voor een eigen mollie account? Indien jouw bedrijf of organisatie al een bestaande mollie account heeft kan je deze direct instellen en koppelen aan jouw actie(-s). Je mollie account is namelijk reeds geverifieerd. Indien je nog geen eigen mollie account bezit en je een eigen mollie account wilt opzetten dien je het verificatie proces van mollie te doorlopen. 

   

  Bij het aanmaken van een nieuw mollie account wordt de volgende informatie gevraagd:

   

  • NAW gegevens
  • naam belanghebbende(-n)
  • naam bedrijf of organisatie
  • KvK-nummer (Nederland) of Ondernemingsnummer (België)
  • zakelijke bankrekening nummer
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de bestuurders/belanghebbenden
  • eventueel een ingevulde UBO formulier
  • test betaling van €0,01

   

  De verificatie van een mollie account duurt +/- 5 werkdagen.

   

  Let op: Bedrijven die in Nederland zijn gevestigd betalen 21% BTW over de transactiekosten van mollie. Bedrijven buiten Nederland betalen de transactiekosten zonder BTW. De transactiekosten zijn in dat geval intracommunautair. De BTW is verlegd naar de ontvanger.

 • Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Dit geldt voor zowel de platformkosten (5%) alsook de transactiekosten.

   

  Indien je een eigen mollie account hebt gekoppeld aan jouw actie(-s) dan worden de transactiekosten direct vanuit mollie gerekend, zonder tussenkomst van steunactie. De tarieven van mollie zijn exclusief 21% BTW. Klik hier voor de tarieven van mollie.

   

  Let op: Bedrijven die in Nederland zijn gevestigd betalen 21% BTW over de transactiekosten van mollie. Bedrijven buiten Nederland betalen de transactiekosten zonder BTW. De transactiekosten zijn in dat geval intracommunautair. De BTW is verlegd naar de ontvanger.

 • Ja, je kan jouw actie meteen aanmaken en activeren en donaties ontvangen. Je kan in een later stadium een bankrekening koppelen. Wij kunnen pas uitbetalen als er een bankrekening is gekoppeld. Zolang dat niet is gebeurt blijven jouw tegoeden in je Steunactie account. 

   

  Gebruikers met een eigen mollie account: Je kan starten met je actie en later een mollie koppeling maken. De donaties die je ontvangen hebt - voordat je een eigen mollie koppeling hebt aangemaakt - komen dan op je Steunactie account. Om deze tegoeden uit te betalen dien je een bankrekening toe te voegen aan je Steunactie account. Het is niet mogelijk om achteraf donaties toe te voegen aan je mollie account. 

Beheerder

 • Je voegt je bankrekening (particulier of zakelijk) toe vanuit de Bankrekeningen tab in je dashboard en koppelt deze aan je actie(s).

   

  Donateurs betalen veilig via mollie. Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - komen direct terecht op je account bij Steunactie en zijn meteen zichtbaar in je dashboard. Uitbetaling van de donaties vinden plaats één keer per week op dinsdag. Meestal staat het geld de volgende dag op je rekening.

   

  Voor zakelijke gebruikers is het ook mogelijk om een eigen mollie account aan te maken óf een bestaande mollie account te koppelen. Zakelijke gebruikers dienen wel in het bezit te zijn van een zakelijke bankrekening en een KvK-nummer (Nederland) of een Ondernemingsnummer (België). 

   

  Alle donaties - onder aftrek van de platform- en transactiekosten - worden bijgeschreven op je zakelijke bankrekening vanuit jouw eigen mollie account zonder tussenkomst van Steunactie. Je kan de uitbetaal frequentie zelf bepalen in je mollie account. 

 • Nee, het instellen van een einddatum is niet verplicht. Wij raden het instellen van een einddatum wel aan. Mensen zien eerder de noodzaak van een donatie als een einddatum bekend is.

 • Ja, je kunt op elk gewenst moment je actie aanpassen.

 • Nee. Wij raden het instellen van een doelbedrag wel aan. Mensen zien eerder de noodzaak van een donatie in als er een doelbedrag bekend is. Mocht het blijken dat je doelbedrag gedurende de actie te klein of te groot is gekozen kan je deze op elk gewenst moment aanpassen.

   

  De status balk geeft de voortgang van de binnenkomende donaties ten opzichte van je doelbedrag weer. 

   

  Indien je geen doelbedrag hebt ingesteld wordt er geen status balk getoond.  

 • Ja, je kunt op elke gewenst moment je Steunactie beëindigen/de-activeren. De actie beheerder kan dit doen in zijn/haar dashboard. Ga naar Acties, kies de actie die je wilt beëindigen/de-activeren en ga naar Bewerk actie. Bovenaan zie een toggle knop (schuifknop) ‘Activeren’. Zet deze uit. Je actie is nu ge-deactiveerd en online niet meer te zien.  

 • Steunactie begrijpt dat je tegen zo min mogelijk kosten je actie wilt uitvoeren. Daarom is Steunactie één van de goedkoopste donatie platformen in Nederland en België en wordt een zo laag mogelijk bedrag ingehouden dat nodig is om het platform te laten draaien en de transactiekosten te betalen. Het opzetten en starten van een actie is geheel gratis. Kosten worden alleen in rekening gebracht bij geslaagde donaties. Dus no cure no pay.

   

  Platformkosten

  Steunactie rekent een vergoeding van 5% over geslaagde donaties om het platform te kunnen onderhouden, verder te ontwikkelen en te beveiligen. Dit tarief is inclusief 21% BTW. Minimum donatie bedraagt €5,-.

   

  Transactiekosten

  De transactiekosten zijn €0,50 inclusief BTW per donatie. Dit bedrag dekt de kosten van het ontvangen en verwerken (via mollie), beheren en het wekelijks uitbetalen van de donaties. 

   

  In het geval je een eigen mollie account (alleen zakelijke gebruikers) hebt gekoppeld aan jouw actie-(s) dan gelden de tarieven van mollie. Deze transactiekosten worden direct in rekening gebracht door mollie. Tarieven van mollie zijn per geslaagde transactie en exclusief BTW. Volledige tarievenlijst 

   

  Platform- en transactiekosten worden ingehouden op het uit te keren bedrag. Je hebt altijd inzicht in de donaties en transacties via het dashboard in je account.

   

  Wij vragen geen bijdrage aan donateurs!

 • Heb je een bankrekening gekoppeld aan jouw actie? Dan bieden wij de volgende betaalmethoden voor jouw donateurs: voor Nederland iDEAL en voor België Bancontact. Daarnaast kunnen donateurs via een bankoverschrijving/bank transfer (SEPA) betalen vanuit alle landen van Europa. 

   

  Heb je een eigen mollie account gekoppeld aan jouw actie (alleen voor zakelijke gebruikers)? Dan mag je zelf bepalen welke betaalmethoden je gaat inzetten voor je donateurs. Klik hier voor de opties en de daarbij behorende transactiekosten. 

   

  De kosten van credit card en PayPal zijn dusdanig hoog dat wij ervoor kiezen deze betaalmethoden niet te bieden.

   

  Mocht er van buiten Europa gedoneerd willen worden kan dat door een bank overschrijving naar:

  NL58INGB0009093017

  BIC/SWIFT: INGBNL2A

  ten name van Sponsor Europe 

  Onder vermelding van de titel van de Actie, de naam van de donateur en eventueel een bericht. 

  Wij zorgen dat het bedrag uit naam van de donateur aan de actie wordt geschonken en bij wordt bijschreven in de lijst met donaties. 

  English:

  If you would like to make a donation from outside of Europe you can transfer your donation directly to our bank account and we will deposit the donation to the fundraiser under your name. You can transfer to:  

  NL58INGB0009093017

  BIC/SWIFT: INGBNL2A

  name on the account: Sponsor Europe

  Please state your name, the title of the fundraiser and optionally a message you would like to make with your donation with your bank transfer. You can also notify us at info@steunactie.nl

 • Als je bij instellingen hebt aangegeven dat de actie een einddatum heeft, wordt de actie niet meer getoond en kan er niet meer gedoneerd worden.

 • Dat kan maar je kunt ook in je dashboard instellen dat collectanten eerst toestemming moeten vragen en ontvangen van de beheerder.

 • Ja. Naast het standaard open donatie bedrag die donateurs zelf kunnen kiezen, is het mogelijk suggestie donatie bedragen toe te voegen met een omschrijving. Zo kunnen donateurs gerichter doneren voor iets concreets i.p.v. een algemene bijdrage aan de gehele actie. Je kan tot maximaal 5 suggestie donatie bedragen instellen. Je hoeft ze niet alle 5 te gebruiken. Er zal altijd ook een open donatie mogelijk zijn waarbij de donateur zelf bepaalt hoeveel hij/zij zal doneren.

 • De veiligheid van het Steunactie platform is gewaarborgd door een zogenaamde SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden. Een website is door SSL beveiligd als er een klein slotje voor de URL in de adresbalk staat.

 • De veiligheid van de betalingen is gewaarborgd doordat wij samenwerken met Mollie, een van de bekendste payment service providers (PSP) van Europa. Mollie bezit een PSD2 vergunning afgegeven door De Nederlandse Bank. PSD2 is een afkorting voor de Engelse term Payment Services Directives 2. Bovendien voldoen alle betaalmethode aan de richtlijnen van SCA. Voor meer informatie kijk hier.  

 • De Steunactie website is zo gebouwd dat deze zich automatisch aanpast aan elke scherm type en formaat (zgn. responsive design).

 • Dit heeft met de wetgeving te maken. Alleen organisaties, groepen, stichtingen die zowel een KvK nummer hebben (Nederland) of een Onderneminsgnummer (België) en die ook een zakelijke bankrekening hebben kunnen hier gebruik van maken. 

 • Ja, je kan meteen beginnen een actie op te zetten. Zolang je deze niet activeert staat de actie offline. Zodra je klaar bent om te starten activeer je de actie en staat deze online.

 • Wij versturen geautomatiseerde emails naar donateurs om ze te bedanken voor hun donatie. Je kunt ze altijd een zelf een persoonlijk bericht sturen. 

 • Dat kan vanuit verschillende plekken:

   

  1. Ga naar je Dashboard en vervolgens naar de Collectanten pagina. Klik op jouw actie en vervolgens op de Nodig Collectant uit knop.
  2. Ga naar je Dashboard en vervolgens naar de Acties pagina met het overzicht van jouw acties. Klik op het grijs instellingen icoontje links onder in en vervolgens op Collectanten. Klik daarna op de Nodig Collectant uit knop. 
  3. Ga naar je actie pagina (door op Bekijk actie te klikken in de Actie pagina van je dashboard). Klik daarna op de Nodig Collectant uit knop.
 • De status balk geeft de voortgang weer van de ontvangen donaties ten opzichte van het doelbedrag. Indien je geen doelbedrag hebt ingesteld wordt er geen status balk weergegeven.

 • Als je naar Bankrekening gaat in je Dashboard krijg je de mogelijkheid om óf een bankrekening óf een mollie account in te stellen en te koppelen aan jouw actie(-s). 

   

  Kies je voor het koppelen van een bankrekening? Dan is enkel je IBAN en de naam op de bankrekening benodigd.

   

  Kies je voor een eigen mollie account? Indien jouw bedrijf of organisatie al een bestaande mollie account heeft kan je deze direct instellen en koppelen aan jouw actie(-s). Je mollie account is namelijk reeds geverifieerd. Indien je nog geen eigen mollie account bezit en je een eigen mollie account wilt opzetten dien je het verificatie proces van mollie te doorlopen. 

   

  Bij het aanmaken van een nieuw mollie account wordt de volgende informatie gevraagd:

   

  • NAW gegevens
  • naam belanghebbende(-n)
  • naam bedrijf of organisatie
  • KvK-nummer (Nederland) of Ondernemingsnummer (België)
  • zakelijke bankrekening nummer
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de bestuurders/belanghebbenden
  • eventueel een ingevulde UBO formulier
  • test betaling van €0,01

   

  De verificatie van een mollie account duurt +/- 5 werkdagen.

   

  Let op: Bedrijven die in Nederland zijn gevestigd betalen 21% BTW over de transactiekosten van mollie. Bedrijven buiten Nederland betalen de transactiekosten zonder BTW. De transactiekosten zijn in dat geval intracommunautair. De BTW is verlegd naar de ontvanger.

 • Ja, je kan jouw actie meteen aanmaken en publiceren en donaties ontvangen. Je kan in een later stadium een bankrekening koppelen. Wij kunnen pas uitbetalen als er een bankrekening is gekoppeld. Zolang dat niet is gebeurt blijven jouw tegoeden in je Steunactie account. 

   

  Gebruikers met een eigen mollie account: Je kan starten met je actie en later een mollie koppeling maken. De donaties die je ontvangen hebt - voordat je een eigen mollie koppeling hebt aangemaakt - komen dan op je Steunactie account. Om deze tegoeden uit te betalen dien je een bankrekening toe te voegen aan je Steunactie account. Het is niet mogelijk om achteraf donaties toe te voegen aan je mollie account. 

 • For een optimale scherpe hoofd actie foto raden wij aan een foto of afbeelding te gebruiken met minimale verhoudingen: 365px bij 189px. Minder grote foto's kunnen wel worden gebruikt maar de naarmate de foto kleiner is zal de afbeelding minder scherp worden. 

Promoten

 • Delen, delen, delen! Het aller belangrijkst is om de actie zoveel mogelijk te delen met jouw netwerk en anderen. Via persoonlijke berichten met daarin de link naar jouw actie (email, WhatsApp). Maar ook via plaatsing van de actie op sociale media.  Contacteer ook de lokale nieuws media! Deze zijn doorgaans zeer geïnteresseerd om steunacties te plaatsen. Zo bereik je veel mensen en zal je meer donaties ontvangen. Zonder te delen zullen er weinig/geen donaties binnenkomen.

   

  Dit zijn onze tips. Als je ze allemaal goed opvolgt geef je jouw actie maximale kans van slagen! 

   

  1. Actie foto: gebruik een duidelijke actie foto die meteen de essentie van de actie weergeeft. Dit is de belangrijkste visuele uiting van je actie.
  2. Actie titel: verzin een sterke pakkende actie titel.
  3. Korte omschrijving: geef een kort en bondige omschrijving waarvoor je collecteert.
  4. Verhaal: plaats het verhaal en de noodzaak achter de actie in een uitgebreide omschrijving. Een persoonlijk verhaal creëert meer betrokkenheid en bereidwilligheid om te doneren.
  5. Extra foto's: voeg extra foto's toe die de actie verder kunnen verduidelijken en aantrekkelijk kunnen maken.
  6. Organisaties of groepen: is de actie voor een organisatie, groep of team? Koppel je actie hieraan. Dit kan zijn een club, vereniging, school, klas, team, stichting, goed doel, bedrijf, kerk, chiro, vzw, enz.
  7. Doelbedrag en einddatum: stel een doelbedrag en een einddatum in. Acties met een doelbedrag en/of een einddatum krijgen meer donaties dan acties zonder. Wees gerust; je kan tijdens de actie zowel het doelbedrag alsook de einddatum wijzigen.
  8. Delen, delen, delen! Het aller belangrijkst is om de actie zoveel mogelijk te delen met jouw netwerk en anderen. Via persoonlijke berichten met daarin de link naar jouw actie (email, WhatsApp). Maar ook via plaatsing van de actie op sociale media.  Contacteer ook de lokale nieuws media! Deze zijn doorgaans zeer geïnteresseerd om steunacties te plaatsen. Zo bereik je veel mensen en zal je meer donaties ontvangen. Zonder te delen zullen er weinig/geen donaties binnenkomen.
  9. Collectanten: nodig collectanten uit: wacht niet alleen op spontane aanmeldingen van collectanten maar nodig deze ook pro-actief uit. Zo vergroot je het netwerk, de verspreiding en daarmee het aantal donaties!
  10. Nieuws: plaats nieuws updates: donateurs zullen eerder mee doen als ze met enige regelmaat nieuws updates kunnen lezen van je actie. Dit creëert meer betrokkenheid en kans dat zij de actie weer verder zullen delen met anderen, collectant worden of zelfs nog een keer doneren.
 • Instagram is sterk foto & mobiel gericht. Om jouw actie op Instagram te delen moet je, op jouw mobiel, een screenshot (schermafbeelding) van jouw actie pagina maken en die als 'Feed' delen met je Instagram pagina. Dan staat ie erop. Wil je de link van je actie pagina toevoegen aan het Instagram bericht dan moet je het link adres van je actie kopiëren (je kan ook het Instagram icoontje dat onder je actie foto staat aanklikken), naar de zojuist geplaatste Instagram bericht gaan, op bewerken klikken en als tekst inplakken. Helaas kunnen mensen niet op de link klikken; het staat er als gewoon platte tekst. 

  We raden ook aan het link adres van je actie de kopiëren en te plaatsen in de Bio van je Instagram profiel (ga naar Profiel Bewerken en dan naar Website). Dit kan je zo laten voor zolang je actie loopt.

 • Dat is een probleempje van Facebook. We zullen je niet gaan vervelen waarom Facebook dat doet. Belangrijker is dat er een oplossing is. Je kopieert de link van je actie pagina en plakt deze in de Facebook Debugger. Klik op Debug en je nieuwe afbeelding zal nu goed laden. Kijk hier voor meer informatie: 

 • Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de Facebook knop. Als je daarop klikt opent zich de ‘Delen op Facebook’ venster. Hier kan je kiezen hoe en waar je de actie pagina wilt delen. Vergeet niet de blauwe knop onderaan ‘Op Facebook plaatsen’ te klikken. 

   

  Heb je een bedrijfspagina op Facebook? Je kan de link naar je actiepagina in een bericht plaatsen en daarna vastzetten aan de bovenkant van je pagina. Zo blijft je actie bovenaan je pagina en volop in de schijnwerpers staan voor alle volgers en bezoekers van je Facebook pagina. Je doet dit door eerst het bericht te plaatsen en vervolgens op de drie puntjes rechts bovenin te klikken en vervolgens ‘Vastzetten bovenaan pagina’ te kiezen.   

 • Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de Twitter knop. Als je daarop klikt kom je op de deel venster van Twitter. Klik vervolgens op Tweet. Je bericht is verzonden en staat op je Twitter pagina.

 • Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de Pinterest knop. Als je daarop klikt kom je op de deel venster van Pinterest. Kies het bord waar je de actie op wilt plaatsen. En klaar is Kees!

 • Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de LinkedIn knop. Als je daarop klikt kom je op de deel venster van LinkedIn. Hier kan je kiezen of je de actie als bericht wilt posten of in een persoonlijk bericht wilt versturen. En klaar is Kees!

 • Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de Whatsapp knop. Als je daarop klikt kom je meteen in WhatsApp en hoef je alleen de persoon of groep te kiezen aan wie je de actie wilt versturen. Tip: maak eerst een groep aan op WhatsApp. Zo kan je in een keer aan meerdere mensen je actie versturen. 

 • De QR-code is een handige afbeelding waarin de link naar jouw actiepagina versleuteld zit. Gebruik de handige deel knoppen onder de actie foto van de actie pagina. Daar vind je o.a. de rode QR-code knop. Als je daarop klikt opent zich een venster met daarin de QR-code. Deze kan je vervolgens kopiëren en delen. Mensen hoeven alleen maar met hun camera van hun mobiel de QR-code te scannen en ze gaan dan automatisch naar jouw actie pagina.

   

   

Kan je niet vinden wat je zoekt? Vraag het ons!

of +31 (0)182 391 813

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.